BET - Тестер за евробанкноти

BET - Тестер за евробанкноти

  • Прочита номинала на евробанкнотите.
  • Изключително компактен.
  • Не се влияе от умишлено UV-пасивиране.
  • Не се влияе от случайно изпиране на банкнотите.
  • Не изисква пределното внимание на оператора.
  • Притежава функция за автоматично изключване и ниска консумация на енергия.
  • Дава възможност за работа за не по-малко от 60 часа или 600 пачки евробанкноти.
  • Притежава 6 вградени езика и опция за звуков сигнал при успешно прочитане.
  • Притежава дисплей за визуализация на номинала и други съобщения.


Марка: BIRD


        


BET е тестер за проверка на евробанкноти на марка ВIRD®, който предоставя възможност за работа без вреда за очите – нещо различно от често използваните до сега UV конкуренти. Предназначението на машината е прочитане на осигурителната нишка, в която е закодиран номинала на евробанкнотата, което от своя страна гарантира нейната истинност.

Устройството работи чрез проверка на осигурителната нишка, в която е закодиран номинала на банкнотата по начин, изключващ възможността за фалшифициране. Тази информация може да бъде четена, но не може да бъде изтрита или презаписана, като същевременно тя не се променя с времето.