банкнотоброячна машина, BIRD, БЪРД, money counter, банкноте цоунтърс, банкноте каунтърс, banknotobroqchni ma[ini, ma6ini, mashini
BC120 3DT
банкнотоброячна машина, BIRD, БЪРД, money counter, TS 2650B, banknote counters, banknotecounters, банкноте цаунтърс, банкнотецаунтърс, банкноте каунтърс, банкнотекаунтърс
TS2650B 2D/UV/MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като единствен производител в България имаме удоволствието, да Ви представим своите уникални банкнотоброячни машини.