BET, banknote tester, euro tester, eurotester, еуротестър, ewrotester, евро тестерBET е тестер за проверка на евробанкноти на марка ВIRD®, който за разлика от UV конкурентите си не е вреден за очите. Работата му е свързана с прочитане на осигурителната нишка, в която е закодиран номинала на евробанкнотата.

Успешно прочетеният номинал на евробанкнота Ви гарантира, че тя е истинска. 
BET прави точно това!

Защо да предпочетеш BET на ВIRD®

  • Прочита номинала на евробанкнотите.
  • Заема изключително малко място.
  • Не се влияе от умишлено UV-пасивиране.
  • Не се влияе от случайно изпиране на банкнотите.
  • Не изисква пределното внимание на оператора.
  • Притежава функция за автоматично изключване и ниска консумация на енергия.
  • Дава възможност за работа за не по-малко от 60 часа или 600 пачки евробанкноти.
  • Притежава 6 вградени езика и опция за звуков сигнал при успешно прочитане.
  • Притежава дисплей за визуализация на номинала и други съобщения.

 

Работата на устройството е свързана с осигурителната нишка, в която е закодиран номинала по начин, който изключва възможността за фалшифициране. Тази информация може да бъде четена, но не може да бъде изтрита или презаписана, като същевременно тя не се променя с времето.

Прочитането на осигурителната нишка изключва възможността за фалшиво евро!